onsdag 6 juli 2016

Kolla PH-värden

Det är många som undrar om det är mycket jobb med underhåll av pool, som att till exempel se till att vattenkvaliteten är korrekt. Min man är en vän av ordning och började genast anteckna Kenneths instruktioner på vad som behöver underhållsdoseras i poolen vid olika tillfällen.

En gång i veckan fyller man på 0,5 dl Baquacil Check som är till för att uppnå en en extra effektiv desinficering av poolvattnet för att säkerställa badvattnets mikrobiella kvalitet och förhindra algtillväxt. Ca en gång i månaden doserar man på 6-7 liter Baquacil Shock som är ett oxidationsmedel som avger aktivt syre för nedbrytning av organiskt material.
Den tredje och viktigaste produkten som används är Baquacil Phmb, som endast doseras vid behov (1 liter), vilket är när Phmb- nivån ligger under den rekommenderade nivån på 30-50 mg/l. Baquacil Phmb är ett klorfritt desinfektionsmedel som säkerställer en kontinuerlig nedbrytning av av de bakterier som överförs till vattnet.


Hålla koll på PH-värden!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar